GJ-buAboutLight NovelList of GJ-bu Light Novel ReleasesList of GJ-bu Chūtō-bu Light Novel ReleasesAnimeList of GJ-bu Anime EpisodesList of GJ-bu Anime BD ReleasesCharactersMain CharactersKyōya ShinomiyaMao AmatsukaMegumi AmatsukaShion SumeragiKirara BernsteinMori"World Union Champion"Chūtō-bu CharactersKasumi ShinomiyaSeira AmatsukaGeraldine BernsteinKenta ShibuiJin SuohKomoriHotaruOther CharactersTesshin YokomizoTakuma ShinjōMina KanzakiNadeshiko OnigawaraNarumi ShinmeijiSaeko KotesashiIchimonjiRio ShinonomeCommunityRecent blog postsForumAdminsStoneworker53LyokonoKawaiiPurinsesuContact Wikia Staff